Bestuur

       
        Het bestuur van d'n Elshof is als volgt samengesteld:

                                              
                     Voorzitter                               Secretaris                       Penningmeester    

 Andrť van Hulten

 Lia Knippels

 Rina van Engelen

 Norbertijnerstraat 45

 Heusdenseweg 9

 Jacob Marisplein 31

 5154 ED  Elshout 

 5154 EJ  Elshout 

 5151 AJ  Drunen

 (0416) 37 40 83

 (0416) 37 58 59 

 (0416) 37 46 62

 06 - 53 41 97 91

 06 - 57 17 53 42

 06 - 15 64 87 57

 voorzitter@denelshof.nl  secretaris@denelshof.nl penningmeester@denelshof.nl 

       

       

                                       
                     Bestuurslid                         Bestuurslid
 

   Gerard Vermeer   Peter Veltman
   Norbertijnerstr.56   Schanswijk 16
   5154 EE  Elshout   5154 EB Elshout
   (0416) 37 48 62   (0416) 37 30 35

 

  06 - 53 25 77 59